Regulamin

REGULAMIN SALONU URODY LOLA
ul. Kajetana Garbińskiego 3, 01-122 Warszawa


1. WSTĘP
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług Salonu Urody Lola (zwanego dalej „Salon”). Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, natomiast osoba niepełnoletnia za zgodą opiekunów prawnych.

2. GODZINY OTWARCIA
Salon Urody Lola świadczy usługi przy ul.  Garbińskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00. W niedziele oraz dni świąteczne ustawowo wolne od salon jest nieczynny. Zmiany godzin otwarcia salonu mogą ulec zmianie.

3. REZERWACJA WIZYT
Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez social media @salonurodylola, formularz na stronie www.salonlola.pl, telefonicznie 511 696 639, mailowo kontakt@salonlola.pl oraz za pomocą booksy https://booksy.com/pl-pl/134966_salon-urody-lola_paznokcie_3_warszawa. Salon zastrzega sobie prawo do pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie odpowiedniego efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa wpłacony zadatek. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został pobrany zadatek , zostanie on zwrócony klientowi. W przypadku braku odwołania wizyty z pakietu przez klienta jest ona automatycznie wpisana jako wykonana. Wizyty prosimy odwoływać lub przekładać z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

4. PŁATNOŚĆ
Cennik dostępny jest w salonie oraz na stronie internetowej salonu. Klient ma możliwość płatności w salonie gotówką, kartą oraz systemem BLIK. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

5. KWALIFIKACJA DO ZABIEGU
W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza wywiad. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem fatycznym. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania po zabiegu oraz działania niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu, jeśli pracownik stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

6. STANDARDY HIGIENICZNE
Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych w zakresie utrzymania porządku i obowiązku dezynfekcji. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie. Narzędzia używane w zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji. Do sterylizacji, czyszczenia i dezynfekcji używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach kosmetycznych.

7. VOUCHERY ORAZ PAKIETY
Salon prowadzi sprzedaż kuponów prezentowych oraz pakietów. Pakiety zobowiązują do odbycia określonej w pakiecie liczby zabiegów w określonych odstępach czasowych. Vouchery prezentowe mają określony termin ważności. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może ulec to zmianie. Pakiety oraz kupony prezentowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

8. KARTA STAŁEGO KLIENTA

Klient może zbierać pieczątki za wizyty na karty stałego klienta wydawane w naszym salonie. Pieczątkę daje się za jedną wizytę z rachunkiem na minimum 40 zł. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości pieczątek przysługuje klientowi rabat. 4 wizyta to 10% rabatu, natomiast 9 wizyta to 50% rabatu, wybór usługi należy do klienta, jednak maksymalny rabat to 70 zł. Karta ważna jest 3 miesiące od ostatniej wizyty.

9. REKLAMACJE
Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Powinien to zrobić niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu. Klient korzystający z usługi manicure / pedicure powinien zgłosić reklamację nie później niż w terminie 6 dni od daty wykonania usługi. W późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniona. Klient ma prawo żądać wykonania nieodpłatnych poprawek. Reklamację należy złożyć osobiście w salonie. Salon ma 6 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku niestosowania zaleceń.

10. RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: a) Administratorem danych osobowych jest Karolina Górska Salon Urody z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 8, 02-496 Warszawa. b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. c) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. d) Dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. e) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. f) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

11. ZAKOŃCZENIE
W salonie zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w salonie. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w regulaminie Salon zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.